Project to Improve Provider Guardian Communication in Ward 02

Home / Project to Improve Provider Guardian Communication in Ward 02

Project to Improve Provider Guardian Communication in Ward 02

Home / Project to Improve Provider Guardian Communication in Ward 02

ශ්‍රී ලංකාවේ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ වාට්ටු අංක  02 හි සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා හා රෝගීන් භාරකරුවන්ගේ සන්නිවේදන  වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

රෝගියා කේන්ද්‍ර කරගත් සත්කාර සේවය සඳහා ඵලදායී සන්නිවේදනයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ජෛවමනෝසමාජීය සන්නිවේදන ආකෘතියේ සංකල්පය පැහැදිලිවම යෝජනා කරන්නේ රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර කිරීම යනු රෝගියකුගේ රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධය සහ ඖෂධ ලබා දීම පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ මනෝසමාජීය සාධක ද ​​සලකා බැලීම බවයි.

 

සන්නිවේදනය ඵලදායී වන්නේ  සන්නිවේදකයා සහ ග්‍රාහකයා හුවමාරු වන තොරතුරු පිළිබඳව පැහැදිලි සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් ලබා ගන්නා විටයි. තවද, පලදායි සන්නිවේදනය මහින් වරදවා වටහාගැනීම්, සබඳතා පළුදු කිරීම්, විශ්වාසය බිඳීම්, කෝපය සහ සතුරුකම වැඩි කිරීම සඳහා ඇති අවස්ථා අඩු කරයි. එසේම, සේවකය අභිප්‍රේරණය, කාර්යක්ෂමතාව සහ රෝගියාගේ තෘප්තිය හා ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු වේ. මෙතරම් වැදගත්කමක් තිබියදීත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා හා රෝගීන් භාරකරුවන් අතර සන්නිවේදනය රෝහල්වල වඩාත්ම නොසලකා හරින ලද අංගයකි.

 

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය රැකවරණය සලකා බැලීමේදී, ඕනෑම රෝගී දරුවෙකු දෙමාපියන් හෝ භාරකරුවන් විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු මත කළමනාකරණය කළ යුතුය. වැඩිහිටි රෝගීන් මෙන් නොව, අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමට සහ ඔවුන්ගේ කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳ කැමැත්ත ලබා දීමට දරුවන්ට නොහැකි වේ.

 

මෙම අධ්‍යයනයේ දී, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ වාට්ටු අංක  02 හා බාහිර ඔසුසලෙහි සේවය කරන සෞඛ්‍ය කළමනාකරණයට සම්බන්ධ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු (සුළු සේවක සිට  වෛද්‍ය උපදේශක) සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකු  ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. තවද, මෙම අධ්‍යයනයේ දී, දරුවාගේ මව හෝ පියා හෝ දරුවා සමඟ ජීවත් වන ආච්චිලා සීයලා භාරකරුවන් ලෙස සලකනු ලැබේ.

 

රෝහල්වල සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා හා රෝගීන් භාරකරුවන් අතර වත්මන් සන්නිවේදනය අපේක්ෂිත මට්ටමට නොමැති  බව මහජන අත්දැකීම් මත නිරීක්ෂණය විය. එබැවින්, මෙයට පිළියමක් ලෙස අනාගත වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ආරම්භයක් ලෙස පාර්ශවකරුවන්ගේ මගපෙන්වීම සහ සහාය තුළින් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා හා රෝගීන් භාරකරුවන් අතර සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරන ලදී.

இலங்கை லேடி ரிட்ஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையின் 02 ஆவது வார்டில் வழங்குனர் காப்பாளர் தொடர்பாடலை மேம்படுத்தும் திட்டம்.

நோயாளியை மையமாகக் கொண்ட கவனிப்பைக் கொண்டுவருவதற்கு செயல்திறன்வாய்ந்த தொடர்பாடல் அவசியம். ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சையளிப்பது ஒரு நோயாளியின் மருத்துவ நிலைமைக்கான புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் மருந்துகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் உளவியல் சமூக காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று உயிரியல் உளவியல் சமூக தொடர்பாடல் மாதிரி  தெளிவாகக் கூறுகிறது.

அனுப்புபவரும் பெறுபவரும் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் தகவல்களில் தெளிவாகவும் பரஸ்பர புரிதலுடனும் இருக்கும்போது தொடர்பாடல் செயல்திறனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் பத்திரமான தொடர்பாடல்  தவறான புரிதல்கள், உறவுகளை சேதப்படுத்துதல், நம்பிக்கையை உடைத்தல் மற்றும் கோபம் மற்றும் விரோதத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது, இது ஊழியர்களின் ஊக்கத்தையும் , செயல்திறன் மற்றும் நோயாளியின் திருப்தி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துகிறது. இதன் முக்கியத்துவம் இருந்தபோதிலும், இது மருத்துவமனைகளில் மிகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட அம்சமாகும்.

குழந்தைகளின் சுகாதாரப் பராமரிப்பை கருத்தில் கொள்ளும்போது, எந்த நோயுற்ற குழந்தையும் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களுடன் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும்.  வயது வந்த நோயாளிகளைப் போல அல்லாமல், குழந்தைகளால் தேவையான தகவல்களை வழங்கவும், அவர்களின் நிர்வாகம் குறித்து ஒப்புதல் அளிக்கவும் முடிவதில்லை.

ஆய்வில், வார்டு 02 (சிறு ஊழியரின் ஆலோசகர்) மற்றும் LRH இன் உட்புற மருந்தகத்தில் நோயாளி நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள எந்தவொரு நபரும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்குநர் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஆய்வில், ஒரு குழந்தையின் தந்தை, தாய் அல்லது குழந்தையுடன் வசிக்கும் தாத்தா பாட்டிகள் மதிப்பீட்டுக்கு பாதுகாவலர்களாக கருதப்படுவார்கள்.

மருத்துவமனைகளில் பொது அனுபவத்தின்படி வழங்குனர் மற்றும் பாதுகாவலர் இடையேயான தற்போதைய தொடர்பாடல் எதிர்பார்த்த அளவை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டது. இதை நிவர்த்தி செய்ய, பங்குதாரர் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆதரவின் மூலம் எதிர்கால மேம்பாடுகளுக்கான துவக்கமாக வழங்குனர் பாதுகாவலர் தொடர்பை மேம்படுத்தும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

வார்டு 02 மற்றும் உள்ளக மருந்தக ஊழியர்களுக்கான செய்திகள்

இந்த பூர்வாங்க முயற்சி திட்டமானது வார்டு 02 மற்றும் வெளிப்புற மருந்தகத்தின் ஊழியர்களின் தகவல் தொடர்பு அறிவு, அணுகுமுறை மற்றும் நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தொடர்பாடல் வழிகாட்டி

சுவரொட்டிகள்

வீடியோக்கள்

உங்கள் பரிந்துரைகளை முன்வைக்கவும்

Effective communication is essential to bring about patient centered care. concept of biopsychosocial
communication model clearly suggests that treating a patient is not only the understanding and
providing medicines for a patient’s medical condition, but also to consider their psychosocial factors as
well.
Communication is supposed to be effective when the sender and the receiver become clear and
mutually understanding on the information that is being exchanged. Further Sound communication
reduces the chances for misunderstandings, damaging relationships, breaking trust, and increasing
anger and hostility; which in turn improve the motivation, efficiency of the employees and patient
satisfaction and safety. Despite its importance, it is the mostly neglected aspects in hospitals.
When consider the children’s health care, any sick child has to be managed with the information
provided by the parents or the guardians. Unlike adult patients, the children are unable to provide
necessary information and give consent on their management.
In the study healthcare provider defined as any person healthcare worker who is involved in patient
management at the ward 02 (consultant to minor employee) and indoor pharmacy of LRH.
Further in the study farther, mother of a child or grandparents who are living with the child will be
considered as guardians for the assessment.
It was observed that the public experience of current communication between provider and guardian at
the hospitals does not meet the expected level. To address this, the project to improve provider
guardian communication was launched as an initiation for future improvements through stakeholder
guidance and support.